Προσχολικά Μαθηματικά για παιδιά eyelevel athens Το πρόγραμμα σπουδών Play Math του Eye Level είναι μια περιεκτική και ολοκληρωμένη συλλογή από εκπαιδευτικά εγχειρίδια σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να εισάγει βασικές μαθηματικές έννοιες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Eye Level τα παιδιά θα αποκτήσουν γερές βάσεις για μία επιτυχημένη σχολική σταδιοδρομία στα Μαθηματικά και σε όλους τους τομείς της ζωής τους.>

  1. Προσχολικά Μαθηματικά αναπτυξη μαθηματικές δημιουργικότητας
  2. Προσχολικά Μαθηματικά - δομή ύλης
  3. Προσχολικά Μαθηματικά - βιλία
  4. Προσχολικά Μαθηματικά - διδιακτικό υλικό

Κάντε κλικ πάνω στον πίνακα για να δείτε το περιεχόμενο του προγράμματος «Παίζω και Μαθαίνω Μαθηματικά» του Eye Level.

  προγραμμα Παίζω και Μαθαίνω Μαθηματικά