Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης για παιδιά Τα Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης (Critical Thinking Math) Eye Level βασίζονται σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ανώτερες μαθηματικές έννοιες. Κάθε επίπεδο καλλιεργεί στα παιδιά σταδιακά την κριτική σκέψη και την λογική μέσω της εκμάθησης δεξιοτήτων συλλογισμού, υπόθεσης και ανάλυσης.

  1. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - η εννοια των μαθηματικών
  2. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - δομή ύλης
  3. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - βιβλία
  4. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - διδακτικό υλικό

Πρόγραμμα σπουδών και δομή των Μαθηματικών Κριτικής Σκέψης

Πρόγραμμα σπουδών και δομή των Μαθηματικών Κριτικής Σκέψης

Πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών Κριτικής Σκέψης