Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης για παιδιά Τα Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης (Critical Thinking Math) Eye Level βασίζονται σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ανώτερες μαθηματικές έννοιες. Κάθε επίπεδο καλλιεργεί στα παιδιά σταδιακά την κριτική σκέψη και την λογική μέσω της εκμάθησης δεξιοτήτων συλλογισμού, υπόθεσης και ανάλυσης.

 1. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - η εννοια των μαθηματικών
 2. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - δομή ύλης
 3. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - βιβλία
 4. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - διδακτικό υλικό & μαθηματικά προβλήματα

Οι μαθητές / τα παιδιά εφαρμόζουν τη θεωρητική γνώση ( μαθηματικά προβλήματα ) επιλύοντας μαθηματικά προβλήματα με τη χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων Eye Level.

 • Αριθμητικές Φιγούρες

  μαθηματικά προβλήματα - Αριθμητικές Φιγούρες

  Οι Αριθμητικές Φιγούρες βοηθούν στην κατανόηση των αριθμών και της ποσότητας.

 • Τουβλάκια και Σχήματα

  Τουβλάκια και Σχήματα - μαθηματικά προβλήματα - Αριθμητικές Φιγούρες

  Τα τουβλάκια και τα Σχήματα βοηθούν στην κατανόηση του βάθους και του χώρου.

 • Διαφανές Σχέδιο

  Διαφανές Σχέδιο - Αριθμητικές Φιγούρες

  Το Διαφανές Σχέδιο χρησιμοποιείται από τους μαθητές για να αντιγράφουν διάφορα σχήματα. Με αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο κατανοούν την έννοια του χώρου και του βάθους.

 • Χρωματιστά Τουβλάκια

  Χρωματιστά Τουβλάκια - Αριθμητικές Φιγούρες

  Τα Χρωματιστά Τουβλάκια βοηθούν τα παιδιά στην κατανόηση των αριθμών (ποσότητα), αλλά και του μήκους.

 • Καθρέφτης

  Καθρέφτης - μαθηματικά προβλήματα

  Οι δραστηριότητες με καθρέφτη κατευθύνουν τους μαθητές να σχεδιάζουν συμμετρικά σχήματα. Με την βοήθεια αυτού του εκπαιδευτικού εργαλείου οι μαθητές κατανούν την έννοια της συμμετρίας εις βάθος.

 • Ξύλινα Τουβλάκια

  Ξύλινα Τουβλάκια - μαθηματικά προβλήματα

  Με τα Ξύλινα Τουβλάκια καλλιεργείται η αντίληψη του βάθους και του χώρου. Η κατανόηση αυτή αποτελεί για τα παιδιά το θεμέλιο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της λογικής.

 • Τουβλάκια σκέψης

  Τουβλάκια σκέψης - μαθηματικά προβλήματα

  Τα Τουβλάκια σκέψης αποτελούνται από 3 κυβοειδή σχήματα και χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση νέων σχημάτων από τα ήδη υπάρχοντα τουβλάκια.

 • Πάζλ σκέψης

  Πάζλ σκέψης - μαθηματικά προβλήματα

  Τα Παζλ σκέψης είναι εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να παραχθεί ένα νέο μοντέλο από το ήδη υπάρχον (μέσω των κατάλληλων οδηγιών).

 • Κύβοι σκέψης

  Κύβοι σκέψης - μαθηματικά προβλήματα

  Οι Κύβοι σκέψης χρησιμοποιούνται από μαθητές μεγάλης ηλικίας και προκαλούν την κριτική τους σκέψη και την δημιουργικότητά τους.

Εκπαιδευτικά εργαλεία Μαθηματικών Eye Level:

 • Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης υλικό

Υλικά των Μαθηματικών του Eye Level
Επίπεδα 1-23 Αριθμητικές Φιγούρες , Τουβλάκια και Σχήματα, Διαφανές Σχέδιο, Χρωματιστά Τουβλάκια, Καθρέφτης και Ξύλινα Τουβλάκια (μαθηματικά προβλήματα)
Επίπεδα 24-32 Τουβλάκια σκέψης, Παζλ σκέψης και Κύβοι σκέψης