Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης για παιδιάΤα Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης (Critical Thinking Math) Eye Level βασίζονται σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ανώτερες μαθηματικές έννοιες. Κάθε επίπεδο καλλιεργεί στα παιδιά σταδιακά την κριτική σκέψη και την λογική μέσω της εκμάθησης δεξιοτήτων συλλογισμού, υπόθεσης και ανάλυσης.

 1. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - η εννοια των μαθηματικών
 2. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - δομή ύλης
 3. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - βιβλία
 4. Μαθηματικά Κριτικής Σκέψης - διδακτικό υλικό
 5. Μοτίβα & Σχέσεις

  • AB Μοτίβο

   AB Μοτίβο - μαθηματικά προβλήματα

  • ABΓ Μοτίβο

    ΑΒΓ μοτίβο - μαθηματικά προβλήματα

  • AAB, ABΓ Μοτίβο

   ΑΑΒ ΑΒΓ μοτίβο - μαθηματικά προβλήματα

  Μοτίβα & Σχέσεις

  • ABA Μοτίβο

    ΑΒΑ μοτίβο - μαθηματικά προβλήματα

  • Αναγνώριση Μοτίβων

   αναγνωριση μοτίβων - μαθηματικά προβλήματα

  • Σχέσεις Μοτίβων

   σχέσεις μοτίβων - μαθηματικά προβλήματα

  Γεωμετρία

  • Επίπεδο 1

   γεωμετρία Επίπεδο 1 - μαθηματικά προβλήματα

  • Επίπεδο 2

   γεωμετρία Επίπεδο 2 - μαθηματικά προβλήματα

  • Μετρήσεις

   γεωμετρία Σημάδια και Μετρήσεις - μαθηματικά προβλήματα

   

  • Συγκρίσεις

   μέτρηση εξάσκηση - μαθηματικά προβλήματα

  • Συγκρίσεις

   Σύγκριση περιοχής - μαθηματικά προβλήματα

  • Συγκρίσεις

   Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά - μαθηματικά προβλήματα

  Επίλυση προβλημάτων

  • Επίπεδο 20

   Επίλυση προβλημάτων- μαθηματικά προβλήματα

  • Ανάλυση δεδομένων

   Ανάλυση πληροφοριών - μαθηματικά προβλήματα

  • Σύνθετα προβλήματα

   Σύνθετα προβλήματα - μαθηματικά προβλήματα

  Λογική

  • Επίπεδο 5

   Λογική - μαθηματικά προβλήματα - crtitical thinking

  • Επίπεδο 7

   Λογική επιπεδο 7 - μαθηματικά προβλήματα

  • Επίπεδο 8

   Λογική επιπεδο 8 - μαθηματικά προβλήματα