Μαθήματα κινέζικων για παιδιά

Το πρόγραμμα Κινέζικων Εye Level είναι συστηματικό και στοχεύει στην εκμάθηση σωστής ακοής, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής!

  1. Μαθήματα κινέζικων για παιδιά- κινέζικη αντίληψη eye level
  2. Μαθήματα κινέζικων για παιδιά- δομή ύλης
  3. Μαθήματα κινέζικων για παιδιά- βιβλία
  4. Μαθήματα κινέζικων για παιδιά- διδακτικό υλικό
  • Βασικό βιβλίο

    Κινέζικα - Κεντρικό βιβλίο

  • Βιβλίο γραφής

   Κινέζικα - Βιβλίο γραφής

  • Τεστ κατάταξης

   Κινέζικα - Διαγνωστική εξέταση

  • Τεστ επάρκειας γνώσεων

   Κινέζικα - Εξέταση ελέγχου μάθησης

  • Οπτικοακουστικό υλικό

   Κινέζικα - Οπτικοακουστικό υλικό

  • Flash cards

   Κινέζικα - Flash card

  • Αλφάβητο (μουσικός χάρτης)

   Κινέζικα - Μουσικός χάρτης

  • Οδηγός σπουδών

   Κινέζικα - Οδηγός σπουδών

  • Βιβλίο μελέτης

   Κινέζικα - Βιβλίο μελέτης γλώσσας

  •  

   Κινέζικα - Βιβλίο μελέτης γλώσσας

  •  

   Κινέζικα - Βιβλίο μελέτης γλώσσας

  •  

   Κινέζικα - Βιβλίο μελέτης γλώσσας

   

  Εκπαιδευτικό Υλικό για τα Κινέζικα Eye Level

  Πρόγραμμα μαθημάτων / σπουδών για τα Κινέζικα Eye Level
  ΕπίπεδοΠεριεχόμενα
  Επίπεδο 1 Εισαγωγή
  • Αλφάβητο, φωνήεντα και εκμάθηση ορθού τονισμού.
  Επίπεδο 2 Βασική γνώση
  • Εκμάθηση εκφράσεων.
  • Εκμάθηση βασικού λεξιλογίου και 20 βασικών προτάσεων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα.
  Επίπεδο 3 Αρχάριοι
  • Εκμάθηση βασικών χαρακτήρων.
  • Βελτίωση της ομιλίας και βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας.
  Επίπεδο 4 Ενδιάμεσο 1
  • Εκμάθηση διαφόρων προτάσεων.
  • Εκμάθηση γραμματικής.
  Επίπεδο 5 Ενδιάμεσο 2
  • Εκμάθηση διαφόρων εκφράσεων για την περιγραφή ιδίων θεμάτων μέσω της επανάληψης σύντομων και εκτεταμένων διαλόγων.
  Επίπεδο 6 Προχωρημένο 1
  • Περιγραφή συγκεκριμένων θεμάτων.
  Επίπεδο 7 Προχωρημένο 2
  • Εκμάθηση λεξιλογίου, ιδιωματισμών και εκφράσεων που χρησιμοποιούνται σε προχωρημένους διαλόγους.