τι είναι το eye levelΗ εκπαίδευση του Eye Level βασίζεται στην αρχή «eye level», δηλαδή οι μαθητές μας αντιλαμβάνονται τη γνώση και τη μάθηση από τη δική τους οπτική γωνία, τη δική τους «ματιά» και με βάση το ατομικό τους επίπεδο γνώσεων...

Αυτή είναι η ιστορία ενός δασκάλου που χαμήλωσε το ύψος του! Ένας άντρας στέκεται και θαυμάζει τα έργα τέχνης που εκτίθενται στο Μουσείο Smithsonian στην Washington DC στην Αμερική. Καθώς πλησιάζει σε κάθε πίνακα, γονατίζει και τον κοιτά από χαμηλά. Αυτό κίνησε την περιέργεια ενός άλλου επισκέπτη ο οποίος τον πλησίασε και τον ρώτησε γιατί κοιτά τους πίνακες γονατισμένος. Κι ο δάσκαλος του απάντησε: «Είμαι δάσκαλος σε Δημοτικό σχολείο και θα φέρω αύριο τους μαθητές μου εδώ. Αναρωτιόμουν, λοιπόν, πως οι μαθητές μου θα θαυμάσουν τους πίνακες από τη δική τους οπτική γωνία (eye level)».

«Το Eye Level στηρίζεται σε αυτή την εκπαιδευτική αρχή: τα παιδιά μαθαίνουν με το δικό τους μοναδικό ρυθμό. Όταν ο καθηγητής καταλάβει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός μαθητή, τότε η διδασκαλία γίνεται πιο αποτελεσματική.»

Το Eye Level είναι το «Κλειδί» της αυτοδύναμης μάθησης. Οι βασικοί στόχοι της εκπαίδευσής  μας είναι οι ακόλουθοι:

Επίλυση προβλημάτων (Problem Solvers)
Κριτική σκέψη (Critical thinkers)
Δια βίου μάθηση (Lifelong learners)
  • Το Eye Level είναι ένα συστηματικό εξατομικευμένο πρόγραμμα

    Το Eye Level έχει ένα συστηματικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο κινητοποιεί τους μαθητές όλων των επιπέδων ανάλογα με τις δεξιότητές τους, αξιοποιώντας μια μοναδική και δοκιμασμένη μέθοδο μάθησης. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει σε κάθε μαθητή να έχει ένα ατομικό σημείο εκκίνησης προσαρμοσμένο στις δικές του ικανότητες, ανεξάρτητο από την ηλικία του και την εκπαιδευτική βαθμίδα. Η εξέλιξη του προγράμματος κάθε μαθητή εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο στο δικό του ρυθμό μάθησης.

  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

    Το Eye Level στοχεύει να θέσει γερά θεμέλια στα Μαθηματικά, βοηθώντας τους μαθητές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, ενδιαφέρον για μάθηση, κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης ποβλημάτων.

  • μικρά βήματα προς την επιτυχία

    Όλες οι έννοιες Eye Level είναι αλληλένδετες. Η εκμάθηση των βασικών εννοιών είναι απαραίτητη, πριν την εκμάθηση συνθετότερων και πολυπλοκότερων εννοιών. Το αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της ακρίβειας και της ταχύτητας, όταν αυτός καλείται να απαντήσει απλά, αλλά και πιο πολύπλοκα ερωτήματα.